Informacja o wnioskach o dofinansowanie

Informacja o wnioskach o dofinansowanie

W ramach programu Europejskiego Funduszu Rybackiego podpisaliśmy wnioski o dofinansowanie na następujące zadania: – organizacja pikniku ekologicznego „Dzień Troci Wdzydzkie” w ramach której planujemy wieczór kabaretowy, – produkcja filmu...