GDZIE LEŻĄ WDZYDZE?

 

Wdzydze Kiszewskie położone są w centralnej części Kaszub. Geograficznie położone są na obszarze Borów Tucholskich, jednak niedaleko przebiega granica z Pojezierzem Kaszubskim. Administracyjnie przynależą do Województwa Pomorskiego, Powiatu Kościerskiego, Gminy Kościerzyna. Odległość od Morza Bałtyckiego wynosi około 120 km /w kierunku Łeby/.

Obszar Borów Tucholskich charakteryzuje się rozległymi polami sandrowymi. Ukształtowanie powierzchni równinnych sandrów urozmaicają rynny subglacjalne, doliny rzeczne, liczne wytopiska, wyspy morenowe. Wszystkie rynny i wytopiska wypełnione są wodami.

Obszar Wdzydz Kiszewskich oraz okolic położone są w zlewni rzeki Wdy oraz rzeki Wierzycy.

Teren ten należy do najsłabiej zaludnionych – do 25 osób/km2. Największe miejscowości okolic Wdzydz to Kościerzyna /23,5 tys. mieszk./, Czersk /9,5 tys. mieszk./, Bytów, Brusy oraz inne nie przekraczające 5 tys. mieszkańców.

Rolnictwo ze względu na niskie jakościowo gleby jest słabo rozwinięte. Teren ten charakteryzuje wysoki stopień zalesienia, przekraczający 50 %. Lasy tego terenu należą do najzdrowszych w porównaniu z resztą obszaru Polski, pomimo, że są to monolity sosnowe.

Teren pokrywa niezliczona ilość mniejszych i większych jezior, z czego największym jest kompleks jezior Wdzydzkich o powierzchni około 1450 ha i głębokości 68 m zwane morzem kaszubskim.

 


Wyświetl większą mapę