ARCHITEKTURA

 

Osadnictwo zaczęło kształtować się na tym terenie bardzo późno. Pierwsze adnotacje pochodzą dopiero z okresu XIII i XIV. Wsie były zakładane na prawie niemieckim i polskim.

0109

Wsie na prawie niemieckim miały regularne układy siedliskowe skupione wokół placu, wzdłuż ulicy lub wzdłuż strumienia. Wsie na prawie polskim miały układy nieco mniej regularne. Najwięcej wsi nadjeziornych powstawało dopiero w XVII i XVIII wieku i były to wsie o charakterze rybackim. Dopiero później rozszerzano ich funkcję o część rolniczą.

Mniejsze wsie związane były z:

  • piecami smolnymi,
  • hutami szkła,
  • młynami
  • lub tartakami.

0112

Zagrody były zakładane w formie dwubudynkowej /dom mieszkalny i oddzielnie gospodarczy/. Budynki charakteryzował dach dwuspadowy, a kryty był najczęściej strzechą /dzisiaj nadal spotykane w takich wsiach jak Juszki, Wdzydze Kiszewskie/. Wystrój architektoniczny charakteryzował się skromnością. Cechą wyróżniającą rejon kaszub są liczne przydrożne kapliczki i krzyże.

0102