O KASZUBACH NA WESOŁO

 

***

– Panie ober, jô le móm dzesãc złotëch, co jô mògã wëbrac?
– Jiną restauracjã !

***

Białka w nocë do chłopa:
– Òbùdz sã ! Tam je mësz w jizbie !
– Dôj mie pòkù ! Jô doch nie jem kuet !

***

– Wiész, doktór mie gôdôł, że chòroba atakùje wiedno
nôsłabszi plac ù człowieka.
– Aa, temù ce zawdë nen głupi łep bòli.

***

– Mój pies sã starzeje.
– Jakùż ?
– Òn ju nie wëje wicy, czej mòja białka spiéwô.

***

– Wczora jô pòprosył Jadwigã ò rãkã.
– A co òna na to ?
– Tą samą rãką pòkôza mnie dwiérze !

***

W noc pòslëbną Leòn sã pitô swòji białczi:
-Jem jò twój pierszi?
-Dzysô jo.

***