W dniu 13 kwietnia 2013 roku w siedzibie oddziału Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie, przy ul. Świetojańskiej 5E odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Wdzydz

rozpoczęcie o godz. 17 00

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wdzydz

serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Wdzydz,  które odbędzie się

w dniu 13 kwietnia 2013 roku, godz. 1700

w budynku oddziału zespołu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5E /zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Kościerskiej/

Program Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Wdzydz

Rozpoczęcie zgromadzenia o godz. 17 00.

– przywitanie członków

– wybór władz zebrania /przewodniczącego i sekretarza zebrania/

– przyjęcie planu Walnego Zgromadzenia Członków

– sprawozdanie merytoryczne z działalności SPW za rok 2012

– sprawozdanie finansowe z działalności SPW za rok 2012

– sprawozdanie komisji rewizyjnej

– przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

– udzielenie absolutorium dla Zarządu SPW

– przedstawienie planu działań na rok 2013

– podjęcie uchwały o przyjęciu planu działań na rok 2013

– przedstawienie informacji o otrzymanych dofinansowaniach oraz złożonych wnioskach o dofinansowanie

– prezentacja filmów promujących region Wdzydz i Chojnic

– wolne wnioski

– zakończenie zebrania

W przypadku braku połowy członków stowarzyszenia zwołuje się następne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Wdzydz na dzień 13 kwietnia 2013 roku na godz. 1720.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wdzydz

Krzysztof Lisakowski